Werkwijze

werkwijze kaptein bouw

Alvorens de offerte opgemaakt kan worden, gaan hier een paar dingen aan vooraf. Eerst zal er een gesprek plaats vinden waarin de wensen van de klant centraal staan. Tijdens dit gesprek zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om op één lijn te komen met de klant. Op deze manier worden straks de wensen het beste vertaald in een offerte.

Aan de hand van dit eerste gesprek en de eventuele maatvoering die is gedaan tijdens de opname kan de kostenberekening worden gemaakt. Deze berekening bestaat uit de som van de te gebruiken materialen en de te verwachten arbeidsuren. Aangezien ons bedrijf ten allen tijde het beste resultaat voorstaat, werken we met de meest hoogwaardige bouwstoffen en materialen. Het is dus van belang dat deze materialen in de offertefase al voorrang krijgen. Door onze jarenlange ervaring in bijna alle denkbare bouwkundige situaties, kunnen we de juiste inschatting maken van de te verwachten arbeidsduur. Op deze manier kunnen wij kwaliteit bieden voor een betaalbare prijs.

In de offerte proberen we altijd zo duidelijk mogelijk weer te geven wat is besproken tijdens de eerdere gesprekken, eventueel met alternatieven. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd technische benamingen en termen te vermijden. Op deze manier is de werkomschrijving goed leesbaar. In de offerte wordt goed weergegeven waar de werkzaamheden uit bestaan, welke materialen worden toegepast, eventueel met merk en type. Er wordt ten allen tijde op toegezien dat de aanbieding zo volledig mogelijk is, zodat de kans op meerwerk tijdens de werkzaamheden minimaal is. Onze offertes zijn volledig zodat vergelijking met eventuele andere offertes van collega-bouwbedrijven goed mogelijk is.

Verder is het altijd mogelijk om de offerte te laten specificeren, zodat er per onderdeel kan worden gekeken welke bewerking prioriteit verdiend boven de andere. Op deze manier kan een verbouwing altijd binnen een gesteld budget plaatsvinden. Achteraf geen verrassingen is ons devies!

Comments are closed.